Rejestracja - Wskazówki
cz  de  en  es  fr  hu  it  nl  pl  pt  rs  sk  tr 

Sieć IRC OnlineGamesNet oferuje miejsce spotkań dla wszystkich ludzi grających w gry Gameforge AG a także tematami z nimi związanymi. Sieć składa się z kanałów formalnych - do pomocy związanej z grami, dla gildii i sojuszy, projektów związanych z grami i wielu innych - dodatkowo oferujemy kanały nieformalne, które służą do prywatnych rozmów z innymi użytkownikami i miłego spędzenia czasu w gronie znajomych.


Kanały używane do pewnych celów nie będą rejestrowane - należą do nich
 • kanały propagujące nielegalne działania
 • kanały wyrażające bądź wspierające nienawiść, polityczną ekstremę lub treści wykraczające poza normy moralne
 • kanały, które nie mogą zostać zarejestrowane z przyczyn technicznych

Na życzenie użytkownika, rejestrujemy następujące rodzaje kanałów:

Kanały formalne

nazwa takiego kanału poprzedzona jest pojedynczym znakiem #. Jako kanały formalne można zarejestrować jedynie kanały dla gier/projektów Gameforge, sojuszy w grach Gameforge lub projektów użytkowników. Grupa użytkowników, która potrzebuje kanału związanego z jakąkolwiek grą Gameforge lub programowaniem może także wnioskować o kanał formalny.

 • Kanały Gameforge - Używane jako oficjalne kanały projektów, a także kanały pracowników Gameforge. Tylko Administracja danego Projektu oraz pracownicy Gameforge mogą ubiegać się o rejestrację takiego kanału. Lista oficjalnych kanałów projektów, gdzie możesz porozmawiać z innymi graczami znajduje się tutaj
   
 • Kanały dla sojuszu/gildii - Członek sojuszu/gildii założonej w jakiejkolwiek grze Gameforge może wnioskować o rejestracje maksymalnie 3 kanałów dla swojego sojuszu. Kanały mogą służyć do porozumiewania się z innymi sojuszami lub członkami Twojego sojuszu. By otrzymać taki kanał, konieczne jest spełnienie kilku warunków:
  1. Nazwa kanału musi być zbliżona do nazwy, bądź tagu sojuszu
  2. Sojusz lub gildia musi posiadać co najmniej 3 członków w chwili wnioskowania o rejestrację takiego kanału
  3. Tylko członek lub lider sojuszu/gildii może ubiegać się o rejestrację takiego kanału
  4. Kanał może zostać zarejestrowany wtedy, gdy dany serwer/uni oficjalnie wystartuje

  Kanały dla sojuszu lub gildii można zarejestrować na IRC. Odwiedź kanał #help i poproś o rejestrację takiego kanału.
   
 • Kanały dla Projektów - Użytkownicy oferujący usługi związane z IRC, lub ci, którzy potrzebują specjalnego kanału związanego z pewnym wydarzeniem w grze Gameforge, a także grupa użytkowników, która chce mieć kanał związany z jakąkolwiek grą Gameforge, lub tematami związanymi z programowaniem mogą ubiegać się o Kanał Projektu. By zarejestrować taki kanał trzeba spełnić kilka warunków:
  1. Podczas ubiegania się o rejestracje projekt aktywnie działa
  2. Projekt posiada aktywną stronę internetową, która wyraźnie służy do celów związanych z tym projektem
  3. Nazwa projektu nie może być taka sama jak nazwa konta osoby, która ubiega się o rejestrację

  Kanały dla Projektów mogą zostać zarejestrowane tylko poprzez nasz system zgłoszeń dostępny tutaj. Po wysłaniu zgłoszenia zostanie ono opracowane, może to potrwać do 3 dni.

Kanały Nieformalne

Nazwa takiego kanału poprzedzona jest znakami ##. Każdy kanał, który nie odpowiada wymaganiom kanałów Formalnych i nie łamie żadnej z zasad rejestracji kanałów w sieci OnlineGamesNet może zostać zarejestrowany jako kanał Nieformalny. Należy spełnić poniższe warunki, by otrzymać taki kanał:

 1. Nazwa kanału musi zaczynać się od ##
 2. Nazwa takiego kanału nie może składać się z nazwy żadnej gry, dotyczy także gier wydawanych przez Gameforge
 3. Kanał nie może być używany do żadnego z celów wyszczególnionych w zasadach dla Kanałów Formalnych
 4. Nazwa kanału nie może zawierać słów "staff" bądź "team"
Kanały Nieformalne można zarejestrować na kanale #help.


Wyjątki od powyższych zasad zastosowane mogą być przez osoby zarządzające siecią. Użytkownicy łamiący zasady sieci, bądź zasady rejestracji kanałów wielokrotnie mogą zostać pozbawieni prawa do zarejestrowania kanału w przyszłości. Dodatkowo, każdy kanał jest własnością OnlineGamesNet, obsługa sieci ma prawo do odmowy rejestracji, bądź całkowitego zamknięcia kanału na stałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości na temat którejś z zasad, jej interpretacja należy do Obsługi OnlineGamesNet. Jeśli uważasz, że któryś z kanałów łamie jedną lub więcej zasad, możesz to zgłosić obsłudze na kanale #help. Wszystkie podane informacje będą anonimowe i nie zostaną przekazane właścicielowi kanału, czy innym użytkownikom.